Topçu/Güftarî

--------------------------------------------------------------------------------Posof’un Caborya köyünden olup 93 Harbi’nden sonra Posof Ruslara kalınca, 1880 yılında Malatya’nın Doğanşehir ilçesine göç etmiştir. Hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Elimizdeki bir defterde, “Asıl adı Topçu olup Aşağı Caboryalıdır. Doksanüç Harbinde muhacir olan bir kafileyle birlikte Malatya’ya göç etti. 1299 (1883) yılında, memleketi ziyarete geldi. Bir kış kaldı. Tekrar Malatya’ya gitti ve orada öldü.” denilmektedir. Bu defterde Güftadî olarak adı geçen âşık, Kırzıoğlu’nun Edebiyatımızda Kars adlı kitabında Güftarî olarak anılmaktadır. Göç ederken kendisini yolcu eden komşularla Ulgar Dağı’ndaki Savukpınar’da vedalaşırken söylediği deyiş şöyledir:


Zapteyledi Beni-asfer cihanı


Şimdiki hâl meydan küffara kaldı


Beyan etti türlü türlü alâmet


İslâm olan gama efkâra kaldı.


--------------------------------------------------------------------------------


Kuramadım düşman ile savaşı


Akıttı gözlerim kan ile yaşı


Daim içerimde sönmez ataşı


Sevdiğim vatanım ağyâra kaldı.


--------------------------------------------------------------------------------


Va’de yetti agâh olabilmedim


Hayıf mertlik ile ölebilmedim


Düşmandan intikam alabilmedim


İşte yüreğimde bu yara kaldı.


--------------------------------------------------------------------------------


Der Güftarî Haktan imiş bu yazı


Dilerim duadan unutman bizi


Hüda’ya emanet eyledim sizi


Bir dahi görmek Mahşer’e kaldı.

Her Hakkı Saklıdır. ©2004- 2005 Asikzülali.com: Tikla
Kostenloser Counter und Suchmaschinenoptimierung

anasayfa