EKONOMİK DURUM
--------------------------------------------------------------------------------Kaynak:http://posofweb.sitemynet.com
Tarım:

İlçenin sınır ilçesi olması, büyük yerleşim merkezlerine uzak oluşu, arazinin yetersiz ve dağınık olması sebebiyle kalkınma hızı çok düşük ve tamamen tüketici yapıya sahiptir. Halkın geçim kaynağı tarıma dayalı olmakla beraber, geçim standardı için yeterli değildir.

Toprak 1955 yıllarına kadar kara sabanla, daha sonra döner pullukla hayvan gücüyle işlenmiştir. İlçeye ilk traktör 1969 yılında girmiş, 1975 yılından sonra hızla artan traktör sayısı 633’e yükselmiştir. Halen toprağın % 60’ı kadarı traktörle sürülmektedir. Ekim işlerinde bir gelişme yoktur. Ancak verimi artırıcı olarak kimyasal gübre kullanılmaktadır. İlçe genelinde ekilebilir arazi 12.082 hektar olup, bu arazinin % 15.5’i sulanabilir durumdadır. Yeterli sulama ilkel olarak yapılmaktadır. İlçemizde har hangi bir sanayi kuruluşu yoktur. Bu sebepledir ki halk geçimini sağlamak için 1963 yılına kadar yurt içinde muhtelif bölgelerde inşaatlarda geçici işçi olarak çalışmışlardır.

1963 yılında başlayan yabancı ülke işçiliği ilçenin tek ekonomik kaynağı haline gelmiştir. Halen yurtdışında 3000’e yakın işçimiz bulunmaktadır. Memuriyet ve yurtiçi işçiliği ilçede amaçlanan 2. Ekonomik kaynak olarak göze çarpar. Yurtiçi yurtdışı işçilerinin ilçe ekonomisine katkıları büyüktür.

İlçemizde 25.307 adet büyükbaş hayvan, 2.381 adet küçükbaş hayvan, 23.200 adet kümes hayvanı bulunmaktadır. Hayvancılık halen iptidai usullerle yapılmaktadır. Bunların % 70 melez ve kültür ırkıdır.

İlçemizde yıllık ürün olarak 840 ton elma, 4 Ton Ceviz, 4 ton Erik, 84 ton Armut, 2 ton Vişne, üretilmekte olup bunlar toplam 230 hektar meyve bahçeleri alanını oluşturmaktadır. Ayrıca baklagiller üretimi olarak ta 5 ton üretim yapılmaktadır. Yem bitkisi yonca, korunga ve fiğ üretimi daha ağırlıklı yapılmaktadır.

İlçemiz hava şartlarının seracılığa müsait olmasına rağmen bu yıla kadar seracılık yapılmamıştır. Tarım İl Müdürlüğü ve Kaymakamlığımız imkanları ile seracılığı teşvik amacı ile 2 adet sera kurulmuş olup, faaliyete geçirilmiştir.

İlçemizin iklimi ve bitki örtüsü arıcılığa çok müsait olduğundan Kafkas ırkı arıcılığı yapılmaktadır. Arıcılık fenni şartlarda yapılmaktadır. İlçe genelinde 5.600 arı kovanı bulunmaktadır. Ardahan Arıcılık Ana Arı üretme istasyonunca İlçemizde Kafkas Ana Arı saflaştırma projesi adı altında ana arı üretimi yaptırılarak ilçemizdeki tüm arı kovanları tektek kontrol edilerek melez ana arılar saf Kafkas ana arısı ile değiştirilecektir. 2001 yılı içerisinde 4526 adet arı kovan kontrol edilmiş 70l adet melezleşmiş arı kovanı tespit edilerek 300 adet arı kovanının anası saf Kafkas ana arısı ile değiştirilmiştir.

İlçemizde 3 adet köy kalkındırma kooperatif mevcut olup, bu kooperatiflerin 2 si faal çalışır, diğeri ise faaliyete geçme aşamasındadır. Ayrıca ilçemizde T.C. Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır. 2000 yılında 356 çiftçiye 3704 besi hayvanı için toplam 76.672.800.000 Tl. kaba yem desteklemesi yapılmıştır. 2001 yılında ise 95l çiftçiye 55.l00 dekar destekleme alnı için toplam 55l.087.890.000 TL. Doğrudan gelir desteği ödenmesi yapılacaktır.

Ormancılık:

İlçemizin 8685 hektarlık alanı ormanlık örtüsü ile kaplıdır. İlçemizde 1 Orman İşletme Şefliği olup, işletme şefliğimizce 1998 yılında 545.731 m3 tomruk, 250 ster istihsal edilmiştir. 1999 yılında sayım yapılmamıştır. İşletme şefliğince 2000 yılında 570 m3 tomruk, 400 ster yakacak odun, 60 ster lif yonga odunu, 7 M3 maden direk üretimi yapılmış, istihsal üretimi 2001 yılı içerisinde 5l3 M3 tomruk, 30 ster odun, l0 M3 maden direği ve 30 ster kazık, 231ster yakacak odun 2 M3 sanayi odunu üretilmiş olup, üretime devam edilmektedir. İlçe genelinde ağaçlandırma çalışmaları programına alınmıştır.2001 yılında 30 H. Dikim, l0 H. Sürüm, l5 H. Tabii Tensil yapılmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfınca 0l.0l.200l – 31.01200l tarihleri arasında da 801 kişiye 617.500.000 TL giyecek yardımı, 263 kişiye5.983250.000 Tl. yiyecek lardımı,500 kişiye 60.890.000.000 Tl. yakacak,100 kişiye 2.569.995.000.000 TL sağlık yardımı, 9.834 kişiye 100.865.884.000 TL eğitim ve öğretim yardımı, 48 kişiye 11.488.250.000 TL. barınma yardımı, 115 kişiye 7.664.850.000 TL. nakdi para yardımları ile toplam l2.270 kişiye 190.079.729.000 TL. yardım yapılmıştır.,

Her Hakkı Saklıdır. ©2004- 2005 Asikzülali.com: Tikla
Kostenloser Counter und Suchmaschinenoptimierung

anasayfa