Hakikî/Hakkı


Posof’un merkezi Duğurludur. 1889 yılında dünyaya gelmiş, 1970 yılında ölmüştür. Asıl adı Hakkı, mahlâsı Hakikî’dir. Kendisinden nakledilen bilgilere göre babası, medrese tahsili de görmüş olan Terzi Kadir efendi, annesi Arileli Peruza’dır. Hakikî, Duğur ve Ahıska mektep ve medreselerinde okumuş, Rusça da öğrenmiştir. 1320/1904 yılından itibaren üç yıl Posof Mektebinde muallim olan Yusuf Zülâlî’den yeni usûl üzerine ders almıştır. Hakikî’nin âşıklığında bir aşk ve sair hadise bulunmamaktadır. O, şiirle meşgul olmuş, Zülâlî’nin etkisiyle yazmaya başlamıştır. Önceleri İrşadî mahlâsını kullanan âşık, sonra bu mahlâsın Bayburtlu bir âşık tarafından kullanılmakta olduğunu öğrenince, Hakikî mahlâsını almıştır.

Sıladan ayrılmak güç gelmez amma


Bilseniz sılada nasılı kaldı


Bedir yüzlü mâh cemalli sevdiğim


Canım yâr yanında asılı kaldı.


--------------------------------------------------------------------------------


Mevlâ’m bize bir inayet kılur mı


Dar günümde yâr imdada gelür mi


Gözlerim o yâri dahi bulur mi


Bu dertli gönlümün fasılı kaldı.


--------------------------------------------------------------------------------


Hakikî âleme sırrın bildirdi


Dost ağladıp düşmanını güldürdü


Hicrân kervanı gam yüküm kaldırdı


Sılada sevdiğim küsülü kaldı.


Her Hakkı Saklıdır. ©2004- 2005 Asikzülali.com: Tikla
Kostenloser Counter und Suchmaschinenoptimierung

anasayfa