SOSYAL DURUM--------------------------------------------------------------------------------Kaynak:http://posofweb.sitemynet.com
İlçe halkının çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan kazanmaktadır. Nüfusun çok az bir bölümünü işçi, memur, esnaf, sanatkar ve serbest meslek sahibi oluşturur. İlçe halkının gelir seviyesi düşüktür.
İlçemizdeki köyler toplu köy sisteminden olup, köylerde yaşayan halk birbirlerine soy ve akrabalık bağları ile bağlıdır. Bu bağlar köyler arasında da gelişmiştir. 49 köyün her birindeki ailelerden % 50’si diğer köyde yaşayan ailelerle akrabadırlar. Göçebe halk yoktur. Ancak hayvancılık yapan aileler Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yayla denilen otlaklara gider, sezon sonu köylerine dönerler.
İlçemizin halkı tarla ziraatı ve hayvancılıkla uğraşır, çok az bir kısmı da bağ ve bahçelik yapar. Çalışmalar ekonomik olmadığı gibi iklim icabı yılda ancak 3 ay çalışılabilir. Bu sebeple gizli işsizlik oranı yüksektir. İlçemizin 49 köyünde ve ilçe merkezinde gelenek görenek, örf ve adetler tamamen aynıdır, faklılık arz etmez.
İlçemizin sınır ilçesi olması, büyük yerleşim merkezlerine uzak olması, arazinin dağlık ve yetersiz olması sebebiyle kalkınma hızı çok düşük ve tamamen tüketici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ilçe merkezi ile köylerinde yaklaşık 3000 kişi yurtdışında işçi olarak çalışmaktadır.
İlçe merkezinde 25 yataklı Devlet Hastanesi mevcut olup, malzemeleri (Ameliyat Masası, Röntgen Cihazı, Laboratuar Malzemesi ve Doğum Masası gibi) yurtdışındaki işçilerimiz tarafından hibe edilmiştir. Devlet Hastanemizde 1uzman aile hekimi, 3 pratisyen doktor, 1 hastane müdürü, 1 personel şefi, 1 başhemşire, l hemşire, 3 ebe, hemşire, 1 laboratuar teknisyeni, 1 Sağlık Memuru, 2 idari personel, 1 şoför, 4 Hizmetli ve 1 aşçı görev yapmaktadır. Hastanemize ait 2 ambulans, 2 binek aracı mevcuttur. Devlet hastanesine ait 6 daireli personel lojmanı bulunmaktadır. Devlet hastanesinin bazı ihtiyaçlarını karşılamak için Posof Devlet Hastanesini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğini adı altında bir dernek kurulmuştur. 01.01.1998 tarihinden itibaren Döner Sermaye Saymanlığı kurulmuştur.
İlçe merkezinde bir sağlık ocağı bulunmakta olup, sağlık ocağında 4 pratisyen doktor, 2 ebe, 1 hemşire, 2 sağlık memuru, ve 1 hizmetli görev yapmaktadır. Ayrıca Yolağzı, Günlüce, Demirdöven köylerinde sağlık evleri ve Aşıkzülali, Yeniköy ve B.Eminbey köylerinde sağlık ocakları bulunmaktadır. Merkez Sağlık Ocağına ait 4 adet personel lojmanı mevcuttur.
Aşıkzülali sağlık ocağında 1 pratisyen hekim, 1 tıbbi sekreter, ve 1 hizmetli görev yapmaktadır. Bağlı 3 sağlık evi bulunmakta olup, bunlardan Söğütlükaya Sağlık Evinin binası olmayıp Baykent ve Kol köylerinin sağlık evi binaları mevcut olup, Kol Köyü Sağlık Evinde 1 ebe hizmet vermektedir. Aşıkzülali sağlık ocağının 4 personel lojmanı vardır.
Yeniköy sağlık ocağında 1 Sağlık Memuru, 1 tıbbı sekreter, 1 hizmetli görev yapmaktadır. Bu sağlık ocağımıza bağlı Süngülü ve Derindere köyü sağlık evi bulunmakta, Süngülü Sağlık Evinin binası mevcut olup, Derindere Sağlık Evinin binası yoktur. Yine bu ocağımıza ait 4 Adet Personel Lojmanı mevcuttur. Sağlık Evlerinde görev yapan personel yoktur.
B.Eminbey sağlık ocağında 1 Pratisyen hekim, 2 sağlık memuru, (Bunlardan 1 tanesi Türkgözü Sınır Kapısı Sağlık Denetim Merkezinde dönüşümlü olarak görev yapmaktadırlar.), 2 Hemşire ve 1 şoförle hizmet vermektedir. Bu sağlık ocağımızın da 1 ambulansı mevcuttur. Bu sağlık ocağımıza bağlı Armutveren, Gönülaçan, Taşkıran ve Türkgözü Sağlık Evleri olmak üzere 4 adet Sağlık Evi bulunmaktadır.Bu sağlık evlerinde görev yapan sağlık personeli yoktur. Bu Sağlık ocağımızın 3 adet personel lojmanı mevcuttur.
İlçemiz PTT Müdürlüğü ve Türk Telekom Şefliği kendine ait modern bir hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçemiz PTT Müdürlüğünde 1 müdür, 5 memur, 6 dağıtıcı, 1 kaloriferci, Türk Telekomda 2 teknisyen ve 1 teknisyen yardımcısı görev yapmaktadır. TÜRK TELEKOM ilçe merkezinde 901 kapasiteli Anadolu marka santralle 877 kayıtlı abonmana hizmet vermektedir.
TÜRK TELEKOM’a bağlı Binbaşı Eminbey şubesi mevcuttur. Binbaşı Eminbey şubesi Dicle marka 504 kapasiteli santral mevcut olup, bağlı abone sayısı 292 adettir.
TÜRK TELEKOM’a bağlı Yeniköy, Süngülü, Demirdöven, Aşıkzülali, Günlüce, Gönülaçan ve Türkgözü köylerine çeşitli kapasitelerde santraller kurulmuştur.
Yeniköy köyünde 304 kapasiteli Dicle santral mevcut olup, bağlı abone sayısı 182 adettir.
Süngülü köyünde 504 kapasiteli Dicle Santral mevcut olup bağlı abone sayısı 250 adettir.
Demirdöven köyünde 304 kapasiteli Levent santral mevcut olup, bağlı abone sayısı 127 adettir.
Aşıkzülali köyünde 1998 yılı sonu itibariyle 608 kapasiteli Elif 2 santral hizmet vermekte iken yıl sonunda 1024 kapasiteli Levent santral mevcut olup bağlı abone sayısı 485 adettir.
Günlüce köyünde 304 kapasiteli Levent santral mevcut olup, bağlı abone sayısı 178 adettir.
Gönülaçan köyünde 304 kapasiteli Dicle santral mevcut olup, bağlı abone sayısı 220 adettir.
Türkgözü köyünde 304 kapasiteli Dicle santral mevcut olup, bağlı abone sayısı 182 adettir.
49 adet köyümüzün hepsinde otomatik telefon mevcuttur.
Türk Telekom’a bağlı Ilgar bakımevinde 1 R/L istasyonu mevcut olup, 6 muhafızın nöbetleşe tuttukları nöbetle korunmaktadır. İlçemizde TRT yayınları net olarak izlenmektedir.
Türkgözü Kara Hudut Kapısı:
Posof Türkgözü sınır kapısı 31 Temmuz 1995 tarihinde açılmış olup, fiilen geçiş 25.11.1995 tarihinde başlamıştır. Yolcu ve yük taşıtlarının giriş-çıkışlarına açık birinci sınıf kapıdır.
Posof Türkgözü sınır kapısında Gümrük Müdürlüğün de; 1 Gümrük Müdürü, 2 Gümrük Muayene Memuru ve 5 Gümrük Memuru olmak üzere 8 Memur, Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde; 1 Gümrük Muhafaza Müdürü, 2 Gümrük Muhafaza kısım amiri, 8 Gümrük Muhafaza Memuru ile 2 aday muhafaza memuru olmak üzere toplam 13 memur görev yapmakta olup, Kara Hudut Kapısı Emniyet Amirliğinde 1 Komiser Yardımcısı, 7 polis ve 2 bekçi görev yapmaktadır. Ayrıca Kara Ulaştırmada şefliğinde 1 şef ve 1 memur görev yapmaktadır.
Hudut kapısında ayrıca hizmet veren diğer kuruluşlardan Kara Hudut Kapısı Emniyet Amirliği, Malmüdürlüğü Gümrük saymanlığı Veznesi, Tarım İl Müdürlüğü Dezenfektan Bürosu, PTT Şubesi, T.T. Otomobil Kurumu Bürosu, Sigorta Şirketi Bürosu, Tekel Vergisiz satış Mağazası ve Sağlık Denetim Merkezi birimleri görev yapmaktadır.
Posof Türkgözü sınır kapısından 1 Ocak 2000 - 31 Aralık 2000 arasında 6104 yerli yolcu, 25433 yabancı yolcu girişi olmak üzere toplam 31537 yolcu giriş yapmıştır. 5851 yerli yolcu 14511 yabancı yolcu olmak üzere toplam 20362 yolcu çıkışı yapılmıştır. Ayrıca yine bu tarihler arasında 3991 giriş, 4477 çıkış olmak üzere araç giriş çıkışı yapılmıştır. l Ocak 2001- 31 Aralık 2001 tarihleri arasında da 4625 TC vatandaşı, 19023 yabancı yolcu giriş olmak üzere 23675 yolcu girişi, 4301 T.C. Vatandaşı, 11.339 yabancı vatandaş olmak üzere 15.640 yolcu çıkışı yapılmıştır. 200l yılı içerisinde 2682 araç giriş, 3824 araç çıkış yapmıştır.
Posof Türkgözü sınır kapısından ihraç edilen belli başlı mal türleri un, patates, bitkisel yağ, bira, coca-cola, makarna ve mobilyadır. İthal edilen mal türleri ise hurda alüminyum, hurda bakır, deri, gibi mallardır.
Posof Türkgözü Gümrük kapısından ithal ve ihraç edilen mal türleri ve miktarları günlük değişmektedir.
Sınır Ticareti :
Sınır Ticareti kapsamında 1997 yılında 4.732 ton, 1998 yılında 161.937 ton, 1999 yılında 88.848 ton, 2000 yılında 3.148 ton ve 2001 yılında ise 1.080 ton motorin ithali yapılmıştır.

Her Hakkı Saklıdır. ©2004- 2005 Asikzülali.com: Tikla
Kostenloser Counter und Suchmaschinenoptimierung

anasayfa