Sıdkî/Bilâl
1874 yılına Badele’de dünyaya gelmiştir. Asıl adı Bilâl olup Molla Bilâl diye anılır. Babasının adı Emin’dir. Annesi Koblıyan’ın Heveşen köyündendir. Koblıyan’da Entelli Hazık Efendiden ders okumuş, daha sonra da Duğur Medresesinde Müderris Lezgi Tahir Efendinin talebesi olmuştur. Biraz Arapça ve Farsça bilirmiş. Ahıska’nın Caral köyünden evlenmiş, bu evlilikten üç oğlu olmuştur. Saz çalmaz, çok tarih ve mecmua okurmuş. 1935 yılında Badele’de ölmüştür. Elimizde birkaç manzumesi bulunmaktadır. Bunlardan 35 hanelik “Destan-ı Kemal Paşa ve Yunan Kralı” ile 19 hanelik “Ağrı Destanı” dikkate değerdir. Birinci destanın birkaç dörtlüğü şöyledir:


Talimden tekmilden alırlar dersi


Cumhuriyetin dildarı askerler


Her birinin vardır bir vazifesi


Kemal Paşa kahramanı askerler.


--------------------------------------------------------------------------------


Gökten nâm veriyor cihana adız


Küffar-hakisara velvele saldız


Ermeni Urum’dan intikam aldız

Din iman muini olduz askerler.


--------------------------------------------------------------------------------


Allah Allah deyü zikreden dehan


Tekbir avazıyle doldu bu cihan


Düşmanlar bozulup oldular nihan


Müminler serveri olduz askerler.


--------------------------------------------------------------------------------


Günbegün Din-İslâm olur izdiyad


İnglis Rumlara düşürdü feryad


Milleti mapusdan ettiler azad


Cumhuriyet yadigârı askerler.


--------------------------------------------------------------------------------


Sıdkî’yim beyhude söylemem kelâm


Dinimiz İslâm’dır bakidir Huda’m


Hak dine sıdkile verilse nizam


Toy ile hastaya gider askerler.


Her Hakkı Saklıdır. ©2004- 2005 Asikzülali.com: Tikla
Kostenloser Counter und Suchmaschinenoptimierung

anasayfa