Müdamî/SâbitEsas adı Sabit Ataman olup, Posof’un Varzına/Demirdöven köyündendir. 1918’de dünyaya gelmiş ve 1968’de yine bu köyde ölmüştür. Babası Kahraman, annesi Ferahnaz’dır. Dedesi Dursun, 93 Felâketi üzerine Malatya’ya göç etmişse de barınamayıp memlekete dönmüştür.Köy imamı olan babasıyla gezdi ve küçük yaşta hafız oldu. Bir ara kendisi de hocalık yaptı. Bir rüyayla saz çalmaya başladı. Babaannesi tarafından Âşık Üzeyir/Fakirî’ye bağlıdır. Ünlü âşıklarla karşılaştı. Konya Âşıklar Bayramı’nın ilkine katıldı ve birinci oldu (1966).Müdamî, çağının en usta âşıklarından olup, aynı zamanda iyi bir hikâyeciydi. Başta Köroğlu Destanları olmak üzere birçok halk hikâyesini bildiği gibi, kendisi de birçok hikâye tasnif etmiştir. Bunlar: Öksüz Vezir, Şehzade Dürr-i Gilânî, Ali Şîr ile Gül, Yaralı Toplar, Seyf-i Zülyezen. Ünlü bir halkıyatçının şu sözleri dikkate değer: “Türk halk hikâyeciliği geleneğinin büyük ustalarından biriydi. Yalnız usta malı alıp satan biri değil, kendisi de şiir yazan. Hikâyeler tasnif eden yaratıcı bir âşıktı. Onun ölümü, Türk halk hikâyeciliği için büyük bir kayıp olmuştur.”Elimizde kendi el yazısıyla kaleme aldığı iki defteriyle bazı mektupları ve fotoğrafları bulunan Müdamî üzerine ciddî bir çalışma zarureti vardır.Gezdim dört yanını eyledim seyran


Çekerdim ıraktan tasan Urama


Her bakıp gördükçe oldum mest hayran


Yaylakta şenligen nasan Urama.


--------------------------------------------------------------------------------


Ağustosta karlar yağmış üstüne


O vakit bakmazsın hiçbir dostuna


Ahaldabalılar düştü kastına


Dayak mı onlara pasan Urama.


--------------------------------------------------------------------------------


Huduttur kapanmış Acara yolun


Kaplamış direkler sağ ile solun


Haziran temmuzda açılır gülün


Bakan hayran olur süsen Urama.


--------------------------------------------------------------------------------


Adın söyleniyor cihan içinde


Şavşetliyi koydun güman içinde


Sana geldim çise duman içinde


Had nihayet yoktur pusan Urama.


--------------------------------------------------------------------------------


Bazı yerin düzlük bazısı burun


Gezer yaylağında nahırın sürün


Bir ulu dağsın ki benzeri Tur’un


Hanı nerye gitti Musa’n Urama.


--------------------------------------------------------------------------------


Müdam çok temaşa kılmadı ovan


Çis dumanın geçmez açılmaz havan


Poshov Şavşet ile tükenmez davan


Çekişmeli subh ü mesan Urama.


--------------------------------------------------------------------------------


2.


Biz de başladık medhine


Gör ne revnakdır Poshov’un


Ne yazılsa şöhretine


Hepsi mutlaktır Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Serhaddir düşmandan korkmaz


Munisdir kimseye sarkmaz


Yine de bir yana çıkmaz


Pek gözü tokdur Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Her yanından çaylar gelir


Vadileri boylar gelir


Urama’dan kaynar gelir


Suyu berrakdır Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Bir yol Şavşet’e başlansa


Tesisatı bağışlansa


Çıkan madeni işlense


Kömürü kokdur Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Arile, Cancah, Sagre, Al


Lamiyan, Erim, Şuvashal


Eski geyimi çuha, şal


Hem kabalakdır Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Cilvana, Ğume, Papola


Tepezümde, Puma, Pala


Zéndar, Caksu’dan geç Kol’a


Yeri çorakdır Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Çıldırét, Sathabel oya


Satlel, Séca, Hertuz bu ya


Suskap, Vahla geç Sayho’ya


Arzi yaylakdır Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Yazın çıkar yüksek dağa


Bayılırım süt kaymağa


Düşmanı yurtdan koğmağa


Hepsi koçakdır Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Dağları Arsıyan, Ulgar


Kışın birçok adam boğar


Dört saatlik yere sığar


Ümidi çokdur Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Tezgâhdeki şalı güzel


Kovanında balı güzel


Konuştuğu dili güzel


Aslı Kıpçak’dır Poshov’un.


--------------------------------------------------------------------------------


Şâir Müdam’ın sılası


Dillerde methü senası


Latifdir âb u havası


İklimi şarkdır Poshov’un.

Her Hakkı Saklıdır. ©2004- 2005 Asikzülali.com: Tikla
Kostenloser Counter und Suchmaschinenoptimierung

anasayfa